dilluns, 15 de març de 2010

Emmy Noether


Emmy Noeher és coneguda perquè va ser una famosa matemàtica.
Va nàixer a Erlangen, Alemanya,el 23 de març 1882.
Va morir a Bryn Mawr, Estats Units, el 14 d'abril de 1935.

Era filla del matemàtic Max Noether.
Les dones en aquell temps no eren admeses com a estudiants a la universitat i per tant es va inscriure com a oient.
Malgrat tot ,el 1907 defensà amb molt d'éxit la seva tesi sobre invariants, en la direcció de Paul Gordan.A patir d'aquell moment la seva reputació com a excel.lent matemàtica va augmentar molt.

El 8 de maig de 1919, se li concedeix, finalment, un permís de docència i és anomenada professora sense sou, l'abril de 1922.Va ser obligada a retirar-se el 1933, per ser jueva.
Es va refugiar a Estats Units on va donar classe al prestigiós Institut D'Estudis Avançats de Princenton , ocupant un lloc de professora.

Va morir a causa de les complicacions d'una operació abdominal.

Em pareix molt bé el que va fer aquesta dona , per que va fer tot el que va poder per a ser una gran matemàtica , encara que en aquell temps no puguera estudiar.
Fet per:Paula.F.L.