dilluns, 22 de març de 2010

Hipatia
Hipàtia d'Alecxàndria o Hiàcia (entre 340-370 d.c. i  415-416) fou una filòsofa neoplatònica natural d'Alexandria a la província romana d'Egipte,que va destacar en els camps de la matemàtica i l'astronomia.

BIOGRAFIA
Filla de Teon (Theon) matemàtic i cap de la biblioteca d'Alexàndria, a Egipte va colaborar en l'obra filosòfica i matemàtica del seu pare. Tant el seu pare com ella eren pagans. Cap a l'any 400, Hipàtia era una autoritat en l'ensenyament de la matemàtica i la filosofia, es diu que va arribar a presidir escoles. Era bella, graciosa i modesta. Els cristians d'aquella època, en ple ascens al poder i en lluita contra el paganisme tendien a identificar la ciència amb el paganisme. Va morir assassinada a mans d'una turba cristiana.

 Va escriure algunes obres sobre astronomia i altres temes, totes elles perdudes.

CURIOSITATS
Per les seves contribucions a l'astronomia, modernament s'han batejat un cràter i un espadat lunars amb el nom d'Hypatia.

Actualment , la figura d'Hipàtia ha estat objecte de l'atenció del director de cinema espanyol Alejandro Amenavar el personatge protagonista del film Àgora.

OBRES
Totes les obres d'Hipàtia s'han perdut i només se'n coneixen els títols per les referències que hi fan altres autors

  • Comentari a l'Aritmètica de Diofant d'Alexàndria
  • Comentari a la Cònica d'Apol.loni de Perge
  • Edició del comentari del seu pare Teó a l'Almagest de Ptolemeu i als Elements d'Euclides.
  • Perfeccionament de l'astrolabi.