dijous, 7 d’octubre de 2010

Divisions


Combina els nombres de manera que les igualdats siguen correctes