diumenge, 7 d’octubre de 2012

Auques per a celebrar el 9 d'Octubre


Una auca  és una expressió artística que es remunta al menys fins al segle XVII . Una auca sempre tracta d'algun tema específic explicat com una història: tradicionalment consisteix en 48 imatges encasellades en vinyetes, cada una de les quals va acompanyada per dos versos al peu de cada vinyeta fent un rodolí.
Tot i que en general els versos es fan heptasíŀlabs ( 7 síl.labes) i de rima consonant, a la pràctica la mètrica per fer una auca es pot relaxar-es poden fer tercets o quartets de rima assonant i amb diferent nombre de síl·labes, per exemple- però el que hi ha d'haver és versos rimats acompanyant cada imatge de l'auca. És recomanable evitar la rima fàcil amb gerundi o infinitiu.
 Hi ha auques de diversos temes, com ara els zoològics, els jocs d'infantesa, les festes de l'any i d'altres.
 Les auques es representen en una sola pàgina.